Despre METACHIM

Profilul Organizației

Federația Patronală a Producătorilor din Chimie – METACHIM este o organizație non-profit, non-guvernamentală, înființată în anul 2013 și care reprezintă interesele asociațiilor din industria chimică, activă în România.

Acestă inițiativă a pornit din necesitatea unei reprezentări a asociațiilor din industria chimica în relația cu Confederațiile cu drept de reprezentativitate națională, în vederea comunicării cu o singură voce a principalelor nevoi ale sectorului.

Scopul constituirii acestei federații este acela de a reprezenta, promova și susține interesele tehnice, economice, sociale și juridice ale membrilor în relația cu factorii decizionali.

Misiunea METACHIM

METACHIM promovează interesele științifice, tehnice, de mediu, economice și juridice ale membrilor săi în relația cu autoritățile și Instituțiile Statului, cu Confederațiile naționale, cu asociațiile românești, europene și internaționale relevante pentru activitatea desfășurată, în vederea asigurării premiselor necesare dezvoltării acestui sector.

METACHIM colaborează cu factorii decizionali din România și Europa, folosește dialogul și schimbul de experiență cu părțile interesate, astfel încât printr-o atitudine proactivă să susțină interesele comune ale membrilor săi.

Obiectivele METACHIM

• identificarea, promovarea, gestionarea și reprezentarea intereselor comune ale membrilor săi și partenerilor interesați
• anticiparea și pregătirea pentru viitoare inițiative legislative
• coordonarea colectării datelor statistice pentru autoritățile responsabile și organizațiile care îi reprezintă interesele
• urmărirea și susținerea Politicii Energetice la nivel național și european
• sprijinirea programelor care susțin dezvoltarea durabilă și sustenabilitatea
• reprezentarea în relațiile cu mass media, în vederea promovării unei imagini corecte a acestui sector de activitate cât și a problemelor acestuia atunci când situația se impune

METACHIM iși propune să comunice periodic cu membrii săi și alte părți interesate pentru a-și actualiza prioritățile funcție de situația existentă.

Activitatea METACHIM se desfășoară cu respectarea legislației naționale și europene privind aspectele legate de concurența și reprezentare a intereselor.

Membrii și Partenerii Metachim

Federația METACHIM este constituită din 2 Organizații Patronale:

Membrii Metachim

1. NITROFOSFOR

Organizația Patronală a Producătorilor de Îngrășăminte Chimice din România.

Membrii:

• S.C. Azomures S.A. Târgu-Mureș
• S.C. Chemgas Holding Corporation S.A. Slobozia
• S.C. Combinatul de Îngrășăminte Chimice S.R.L Năvodari
• S.C. Donauchem S.R.L. Turnu Măgurele
• S.C. Ga Pro Co Chemicals S.A. Săvinești
• S.C. InterAgro S.A. București.

2. METABIOCHIM

Organizația Patronală a Producătorilor de metanol, îngrășăminte chimice, biocombustibili și alte derivate din România.

Membrii:

• S.C. Viromet S.A. Victoria
• S.C. Nitroporos S.R.L. Făgăraș
• S.C. Bio Fuel Energy S.R.L. Zimnicea

Partenerii Metachim

Conpirom – Confederația Patronală din Industrie, Agricultură, Construcții și Servicii din România

Secretariat General Metachim

office@fedchim.ro

Consiliu de Conducere METACHIM

Președinte
Dl. Mihai Aniţei
Tel: +40 265 253 700
Mihai.Anitei@fedchim.ro

Vicepreședinte
Dl. George Colcea
Tel.: +40 268 24 15 98
GenDir@viromet.ro